Tillsammans gör vi skillnad

Med Gör din röst hörd! vill ABF bidra till att öka människors möjligheter att själva kunna påverka sina liv. Det är en flerårig satsning där vi genom studiecirklar och kulturarrangemang ger individer nödvändig kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället.

Målet är att människor ska kunna se kopplingen mellan sin egen vardag och på bästa sätt komma till tals och påverka det som står dem närmast om hjärtat – där vi vill slå vakt om demokratiska värden och rätten att få vara olika.

ABF är en förändringskraft för ökad jämlikhet och en mer deltagande demokrati. Vårt engagemang sträcker sig från den enskilda människans vardag till ett gemensamt arbete för en hållbar värld. Genom lokala sammankomster i stadsdelar, bostadsområden, gles – och landsbygd runt om i landet kan alla vara med och förändra.

Ju mer kunskap och insikt om vikten av att engagera sig desto större möjlighet har vi att motverka främlingsfientliga, rasistiska eller på andra sätt exkluderande krafter att ta större plats i Sverige.

Det är vår övertygelse att ett samhälle som håller ihop också är ett bättre samhälle för oss alla och som driver vårt arbete framåt. Genom att organisera, bilda och påverka kan vi fortsätta arbetet för att göra en annan värld möjlig.

Monica Widman Lundmark
Förbundssekreterare

Hélen Pettersson
Förbundsordförande

 

Föreläsare (går ej att boka)

Turné